మళ్ళీ నోట్ల రద్దు చేయనున్నారా.. రెండేళ్లలో ఒక్క నోటు కూడా ముద్రించలేదు.. ప్రభుత్వ ఉద్దేశం ఎంటో తెలుసుకోండి ?

First Published Mar 16, 2021, 7:05 PM IST

2016లో చారిత్రాత్మక డీమోనిటైజేషన్ తరువాత కొత్త  రూ.500,  2 వేల నోట్లను ప్రవేశపెట్టారు. ఆ సమయంలో చెలామణిలో ఉన్న పాత రూ.500, వెయ్యి రూపాయల నోట్ల నల్లధనాన్ని నిరోదించారు.