బిల్ గేట్స్ నివసిస్తున్న ఇంటి విలువ ఎంతో తెలుసా.. అతని లైఫ్ స్టయిల్ చూస్తే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే..

First Published Feb 8, 2021, 12:27 PM IST

బిల్ గేట్స్ అంటే తెలియని వారు ఎవరు ఉండరు. ప్రతిష్టాత్మక  ఫోర్బ్స్ జాబితా ప్రకారం బిల్ గేట్స్  ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో రెండవ ధనవంతుడు. కానీ  ఇంతకుముందు అతను ప్రపంచంలో అత్యంత ధనవంతుడు. బిల్ గేట్స్ కేవలం 32 సంవత్సరాల వయస్సులో ఉన్నప్పుడు, అతని పేరు ఫోర్బ్స్ బిలియనీర్ల జాబితాలో చేర్చబడింది.