ఏ రంగు కారు కొంటే అదృష్టం కలిసొస్తుంది..?

First Published Jun 2, 2021, 12:16 PM IST

జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. కారు కొనేటప్పడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో.. జోతిష్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో మనం ఇప్పుడు  చూద్దాం..