ఈ టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తను చూడండి. చక్కగా బైక్ కి టీఆర్ఎస్ జెండాలు, మెడలో టీఆర్ఎస్ కండువాలు కప్పుకుని మీటింగ్ కి బయలుదేరాడు. ఇతడి ఏర్పాట్లన్ని బాగానే ఉన్నాయి కానీ అతడు చెయ్యాల్సిన పని చేయకుండా ఇంకో పని చేస్తున్నాడు. ఆ పని ఏమిటో కింది వీడియోలో చూడండి.

 

మద్యం మత్తులో అతడు చేసిన వీరంగం కింది వీడియోలో చూడండి