సినీ నటి, వైసీపి ఎమ్మెల్యే రోజా సరదాగా క్రికెట్ ఆడారు. కాసెపు ఆటవిడుపుగా చిన్నారులతో కలిసి క్రికెట్ ఆడుతూ బ్యాటింగ్ చేశారు.  రోజా బ్యాటింగ్ ఎలా చేసిందొ కింది వీడియోలో చూడండి.

వీడియో