మందు తాగితే మనిషిలోని దాగివున్న కళలన్నీ బైటికి వస్తాయని అంటారు. అలాగే ఈ తాగుబోతు కూడా మద్యం మత్తులో అద్బుతమైన పాట పాడాడు. తెలుగు సినిమాలోని ఓ పాటను మందుబాబులకు అన్వయిస్తూ చక్కగా పాడాడు. మంచి స్వరబద్దంగా, అద్భుతమైన గాత్రంతో పాడి అక్కడున్న తోటి మందు బాబుల తో శబాష్ అనిపించుకున్నాడు. ఇంతకీ అతడు పాడిన పాట ఏంటో, ఆ పాటను ఈ డ్రింకర్ ఎలా పాడాడో కింది వీడియోలో చూడండి. 

వీడియో