చిల్కూరి గుడి అయ్యగారి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు (వీడియో)

చిల్కూరి గుడి అయ్యగారి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు (వీడియో)

నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా చిల్కూరు బాలాజి గుడికి వెళ్లే వారు జాగ్రత్త. అక్కడ పూజారికి గాని, ఆ పరిసరాల్లో గాని న్యూ ఇయర్ విషెస్ చెప్పారో మీరు బుక్ అయినట్లే. ఇలా సాంప్రదాయానికి వ్యతిరేకంగా డిసెంబర్ 31న, జనవరి 1 న వ్యవహరించే వారిని శిక్షించడం ఖాయమని అక్కడి అర్చకుడు హెచ్చరిస్తున్నాడు. అలా ఎందుకు చేయరాదో, చేస్తే ఏం శిక్షవిధిస్తానన్నాడో ఆయన మాటల్లోనే కింది వీడియోలో చూడండి.

 

Sign in to Comment/View Comments

Recent News

Recent Videos

MORE FROM Home Page

Next page