రూ.500లతో ముంబయిలో అడుగుపెట్టి.. రూ. కోట్లు సంపాదించిన దిశాపటానీ..!

First Published May 18, 2021, 1:35 PM IST

 సినిమాల్లో రావడానికి ముందు దిశా పటానీ.. చేతిలో రూ.500లతో ముంబయిలోకి అడుగుపెట్టిందట ఈ విషయం చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు.