ఈ పెళ్లైన హీరోయిన్ల మంగళ సూత్రాల ఖరీదెంతో తెలుసా..?

First Published May 15, 2021, 12:21 PM IST

ఇక మన హీరోయిన్లు సైతం పెళ్లి తర్వాత పలుమార్లు మెడలో మంగళ సూత్రంతో దర్శనమిచ్చారు. మరి వారు ధరించిన మంగళసూత్రం ధరెంతో ఇప్పుడు చూద్దాం..