వనస్థలిపురం ఏటీఎం చోరీ: ముఠా అరెస్ట్

First Published 14, Aug 2019, 2:56 PM

వనస్థలిపురం ఏటీఎం చోరీ:  ముఠా అరెస్ట్

వనస్థలిపురం ఏటీఎం ముఠా అరెస్ట్

వనస్థలిపురం ఏటీఎం ముఠా అరెస్ట్

వనస్థలిపురంలో ఏటీఎం చోరీ ముఠా సభ్యుల  నుండి రికవరీ చేసిన డబ్బును పరిశీలిస్తున్న మహేష్ భగవత్, సుధీర్ బాబు

వనస్థలిపురంలో ఏటీఎం చోరీ ముఠా సభ్యుల నుండి రికవరీ చేసిన డబ్బును పరిశీలిస్తున్న మహేష్ భగవత్, సుధీర్ బాబు

నిందితులు ఉపయోగించిన సెల్‌పోన్లను పరిశీలిస్తున్న మహేష్ భగవత్

నిందితులు ఉపయోగించిన సెల్‌పోన్లను పరిశీలిస్తున్న మహేష్ భగవత్

రాంజీ గ్యాంగ్ ఉపయోగించిన వస్తువులను  మీడియా సమావేశంలో ప్రదర్శించిన పోలీసులు

రాంజీ గ్యాంగ్ ఉపయోగించిన వస్తువులను మీడియా సమావేశంలో ప్రదర్శించిన పోలీసులు

ఏటీఎం చోరీ ముఠా గురించి మీడియాకు వివరిస్తున్న మహేష్ భగవత్, ఇతర అధికారులు

ఏటీఎం చోరీ ముఠా గురించి మీడియాకు వివరిస్తున్న మహేష్ భగవత్, ఇతర అధికారులు

loader