భర్త శవాన్ని ఇంట్లోనే పూడ్చిన నౌశిన్: స్థానికులను ఇలా నమ్మించింది

First Published Mar 12, 2021, 11:17 AM IST

నెల రోజుల తర్వాత నౌశిన్ బేగం చేసిన దారుణం వెలుగు చూసింది. భర్తను హత్య చేసి ఇంట్లోనే మృతదేహన్ని పూడ్చి పెట్టింది. చివరికి ఆమె చేసిన దారుణం వెలుగు చూసింది.