కరోనా సోకిన తర్వాత ఈ తప్పులు చేస్తే.. ప్రాణానికే ముప్పు..!

First Published May 18, 2021, 10:26 AM IST

ముందుగానే పరీక్ష చేయించుకోవడం వల్ల చికిత్స కూడా ముందుగానే అందించే అవకాశం ఉంటుంది. అలాకాకుండా ఆలస్యం చేయడం వల్ల చాలా మంది ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.