`హ్యాపీడేస్‌` రోజులను గుర్తు చేసుకున్న మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా.. లైఫ్‌ ఇచ్చిన దర్శకుడితో..

First Published Mar 18, 2021, 2:30 PM IST

మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా.. `హ్యాపీడేస్‌` రోజుల్లోకి వెళ్లిపోయింది. తనకి లైఫ్‌ ఇచ్చిన దర్శకుడి వద్ద వాలిపోయింది. అనేక కబుర్లు పంచుకుంది. ఆనాటి రోజులను గుర్తు చేసుకుని అనుభూతిని పొందింది. తన ఆనందాన్ని తనకే పరిమితం చేయకుండా ఈ విషయాన్ని అభిమానులతో పంచుకుంది.