పొడుగు కాళ్ళ వర్షిణి పొట్టిని గౌను వేసింది... ఆమె అందాల విందుతో జంక్షన్ జామయ్యింది!

First Published Jan 31, 2021, 5:31 PM IST


హాట్ యాంకర్ వర్షిణి సుందరరాజన్ పాల రోజా గౌనులో పరువాల విందు చేసింది. పొట్టి గౌను వేసుకొని పొడవైన కాళ్ళపై కుర్రాళ్ళ కళ్ళు పడేలా చేసుకుంది.