పవన్ పలకరించారన్న ఆలీ... మమల్ని దూరం చేసింది వాళ్ళే అంటూ..!

First Published Feb 24, 2021, 1:31 PM IST

పవన్ కళ్యాణ్ కి అత్యంత సన్నిహితుల్లో ఆలీ ఒకరు. పవన్-ఆలీల స్నేహం ఇప్పటిది కాదు. పవన్ కెరీర్ బిగినింగ్ నుండి వీరిద్దరి మధ్య స్నేహం ఉంది. పవన్ కళ్యాణ్ ప్రతి సినిమాలో ఆలీకి ఓ పాత్ర ఉండేది.