అందంలో వెన్నెల.. అభినయంలో దేవసేన.. అనుష్క రేర్ ఫోటోలు!

First Published Nov 7, 2019, 11:14 AM IST

మంగుళూరులో జన్మించిన అనుష్క బెంగళూరులో విద్యాభ్యాసం చేసింది.  =చిన్నతనం నుంచి యోగాపై ఆసక్తితో అనుష్క యోగ శిక్షకురాలిగా పనిచేసింది. యోగాలో శిక్షణ పొంది శిక్షకురాలిగా పనిచేస్తున్న సమయంలో  అనుకోకుండా సినిమాల్లో అవకాశం వచ్చింది.