రోహిత్ శర్మ కూతురు సమైరాకి రెండేళ్లు... హార్దిక్ పాండ్యా కొడుక్కి ఐదు నెలలు...

First Published Dec 31, 2020, 10:49 AM IST

భారత క్రికెటర్ రోహిత్ శర్మ కూతురు సమైరా రెండో ఏట అడుగుపెట్టింది. ప్రస్తుతం రెండు టెస్టుల కోసం ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న రోహిత్ శర్మ, సోషల్ మీడియా ద్వారా కూతురికి శుభాకాంక్షలు తెలియచేశాడు. ఆస్ట్రేలియాలో టీ20, వన్డే సిరీస్ ఆడి స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చిన భారత క్రికెటర్ హార్దిక్ పాండ్యా తన కొడుకు అగస్త్య ఐదు నెలల వేడుకను ఘనంగా నిర్వహించాడు. రోహిత్ శర్మ కూతురు సమైరా డిసెంబర్ 30, 2018న జన్మించగా... పెళ్లి కాకముందే హార్ధిక్ పాండ్యాకు తండ్రి పోస్టుకి ప్రమోట్ చేసిన అగస్త్య, ఈ ఏడాది మే 30న జన్మించాడు. 

<p>కొడుకు అగస్త్య ఐదు నెలలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా హార్ధిక్ పాండ్యా, నటాశా సెలబ్రేషన్స్...</p>

కొడుకు అగస్త్య ఐదు నెలలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా హార్ధిక్ పాండ్యా, నటాశా సెలబ్రేషన్స్...

<p>కొడుకు అగస్త్య ఐదు నెలలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా హార్ధిక్ పాండ్యా, నటాశా సెలబ్రేషన్స్...</p>

కొడుకు అగస్త్య ఐదు నెలలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా హార్ధిక్ పాండ్యా, నటాశా సెలబ్రేషన్స్...

<p>రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...</p>

రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...

<p>రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...</p>

రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...

<p>రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...</p>

రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...

<p>రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...</p>

రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...

<p>రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...</p>

రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...

<p>రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...</p>

రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...

<p>రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...</p>

రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...

<p>రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...</p>

రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...

<p>రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...</p>

రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...

<p>రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...</p>

రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...

<p>రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...</p>

రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...

<p>రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...</p>

రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...

<p>రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...</p>

రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...

<p>రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...</p>

రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...

<p>రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...</p>

రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...

<p>రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...</p>

రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...

<p>రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...</p>

రెండో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సమైరా శర్మ కి విష్ చేస్తూ రోహిత్ శర్మ పోస్టు చేసిన క్యూట్ ఫోటోలు...

Today's Poll

మీరు ఎంత మందితో ఆన్ లైన్ గేమ్స్ ఆడడానికి ఇష్టపడుతారు?