అధ్యక్షుడిగా ఓడినా... బుద్ధి మారలేదా..?

First Published Jan 5, 2021, 2:07 PM IST

అధ్యక్షుడిగా ఓడినా... బుద్ధి మారలేదా..?

cartoon

cartoon

Today's Poll

మీరు ఎంత మందితో ఆన్ లైన్ గేమ్స్ ఆడడానికి ఇష్టపడుతారు?