ప్రపంచంలోని అతిచిన్న హోటల్ ఎప్పుడైనా చూసారా.. కానీ ఇందులో ఉండాలంటే ఒక కండిషన్.. అదేంటంటే ?

First Published Mar 13, 2021, 3:18 PM IST

మీరు  మీ జీవితంలో ఎక్కువగా విలాసవంతమైన లేదా ఖరీదైన హోటల్ గురించి విని ఉండవచ్చు లేదా  చూసి ఉండవచ్చు, కానీ మీరు ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న హోటల్‌ను ఎప్పుడైనా చూసారా..? దీనిని 'మినీ హోటల్' అని కూడా పిలుస్తారు.