అతి పెద్ద చంద్ర గ్రహణం... తేదీ, సమయం వివరాలు ఇవే..

First Published 2, Jul 2020, 12:22 PM

ఈ గ్రహణం సమయంలో చంద్రుడి పరిమాణంలో తేడా ఉండదు, అనగా చంద్రుడు సాధారణ రోజుల మాదిరిగానే కనిపిస్తాడు.

<p>ఈ ఏడాది ఇప్పటికే రెండు చంద్ర గ్రహణాలు చూసేశాం. మొన్ననే.. అతి పెద్ద సూర్య గ్రహణం దర్శనమిచ్చి కనువిందు చేసింది. మరో మూడు రోజుల్లో అతి పెద్ద చంద్ర గ్రహణం దర్శనమివ్వనుంది.<br />
 </p>

ఈ ఏడాది ఇప్పటికే రెండు చంద్ర గ్రహణాలు చూసేశాం. మొన్ననే.. అతి పెద్ద సూర్య గ్రహణం దర్శనమిచ్చి కనువిందు చేసింది. మరో మూడు రోజుల్లో అతి పెద్ద చంద్ర గ్రహణం దర్శనమివ్వనుంది.
 

<p>ఈ ఏడాది వస్తున్న నాలుగో గ్రహణం ఇది. నాలుగో గ్రహణం... జులై 5 రాత్రి రాబోతోంది. ఇది ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల్లోనూ కనిపించదు.</p>

ఈ ఏడాది వస్తున్న నాలుగో గ్రహణం ఇది. నాలుగో గ్రహణం... జులై 5 రాత్రి రాబోతోంది. ఇది ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల్లోనూ కనిపించదు.

<p> ప్రధానంగా ఉత్తర, దక్షిణ అమెరికాల్లో ఇది కనిపిస్తుంది. అలాగే యూరప్ దేశాలు, పశ్చిమ ఆఫ్రికా దేశాల్లో ఇది కనిపిస్తుంది.</p>

 ప్రధానంగా ఉత్తర, దక్షిణ అమెరికాల్లో ఇది కనిపిస్తుంది. అలాగే యూరప్ దేశాలు, పశ్చిమ ఆఫ్రికా దేశాల్లో ఇది కనిపిస్తుంది.

<p>ఈ గ్రహణం సమయంలో చంద్రుడి పరిమాణంలో తేడా ఉండదు, అనగా చంద్రుడు సాధారణ రోజుల మాదిరిగానే కనిపిస్తాడు. మనం ఇప్పుడే గమనిస్తే, చంద్రుడు కొంచెం మేఘావృతం అయ్యాడని లేదా చంద్రుడు మేఘాల మీదుగా వెళుతున్నాడని తెలుస్తుంది.</p>

ఈ గ్రహణం సమయంలో చంద్రుడి పరిమాణంలో తేడా ఉండదు, అనగా చంద్రుడు సాధారణ రోజుల మాదిరిగానే కనిపిస్తాడు. మనం ఇప్పుడే గమనిస్తే, చంద్రుడు కొంచెం మేఘావృతం అయ్యాడని లేదా చంద్రుడు మేఘాల మీదుగా వెళుతున్నాడని తెలుస్తుంది.

<p> శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం, ఆదివారం చంద్ర గ్రహణం వాస్తవానికి జూలై 4 న లాస్ ఏంజిల్స్‌లో 08:05 నుండి 10:52 వరకు కనిపిస్తుంది. ఇది సుమారు మూడు నుండి మూడు గంటలు ఉంటుందని అంచనా. </p>

 శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం, ఆదివారం చంద్ర గ్రహణం వాస్తవానికి జూలై 4 న లాస్ ఏంజిల్స్‌లో 08:05 నుండి 10:52 వరకు కనిపిస్తుంది. ఇది సుమారు మూడు నుండి మూడు గంటలు ఉంటుందని అంచనా. 

<p>అదే సమయంలో, ఇది జూలై 5 న కేప్ టౌన్‌లో కనిపిస్తుంది. ఇది ఉదయం 5 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఈ చంద్ర గ్రహణాన్ని నీడ చంద్ర గ్రహణం అంటారు.</p>

అదే సమయంలో, ఇది జూలై 5 న కేప్ టౌన్‌లో కనిపిస్తుంది. ఇది ఉదయం 5 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఈ చంద్ర గ్రహణాన్ని నీడ చంద్ర గ్రహణం అంటారు.

<p>ఈ చంద్రగ్రహణం జులై 5న ఏర్పడుతుంది. భారతదేశంలోని ప్రజలు ఈ గ్రహణాన్ని చూడలేరు. దాదాపు 2 గంటల 43 నిమిషాల 24 సెకండ్ల పాటు కొనసాగుతుంది.</p>

ఈ చంద్రగ్రహణం జులై 5న ఏర్పడుతుంది. భారతదేశంలోని ప్రజలు ఈ గ్రహణాన్ని చూడలేరు. దాదాపు 2 గంటల 43 నిమిషాల 24 సెకండ్ల పాటు కొనసాగుతుంది.

<p>ఆ రోజు ఉదయం 8.38 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఉదయం 11.21 గంటలకు ముగుస్తుంది.<br />
 </p>

ఆ రోజు ఉదయం 8.38 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఉదయం 11.21 గంటలకు ముగుస్తుంది.
 

<p>ఆ రోజు ఉదయం 8.38 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఉదయం 11.21 గంటలకు ముగుస్తుంది.<br />
 </p>

ఆ రోజు ఉదయం 8.38 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఉదయం 11.21 గంటలకు ముగుస్తుంది.
 

<p>ఉపఛాయ చంద్రగ్రహణం దశలు సమయం<br />
ఉపఛాయలో మొదటి దృశ్యం 08.38<br />
గ్రహణం గరిష్ఠ ప్రభావం 09.59<br />
గ్రహణం ముగింపు దశ 11.21</p>

ఉపఛాయ చంద్రగ్రహణం దశలు సమయం
ఉపఛాయలో మొదటి దృశ్యం 08.38
గ్రహణం గరిష్ఠ ప్రభావం 09.59
గ్రహణం ముగింపు దశ 11.21

loader