తిరుమల బ్రహోత్సవాలు...మోహినీ అవతారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన శ్రీవారు (ఫోటోలు)

First Published 4, Oct 2019, 7:23 PM

తిరుమలలో శ్రీవారి బ్రహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. మోహినీ అవతారంలో శ్రీవారు భక్తులకు దర్శనమిస్తూ మాడవీధుల మీదుగా పయనించారు. ఈ సదర్భవంగా శ్రీవారి వాహనం ముందు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను ప్రదర్శిస్తూ కళాకారులు భక్తులను అలరించారు. 

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో  కళాకారుల ప్రదర్శన

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో కళాకారుల ప్రదర్శన

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో శ్రీవారి దర్శనం

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో శ్రీవారి దర్శనం

తిరుమల మాడవీధుల్లో స్వామివారు

తిరుమల మాడవీధుల్లో స్వామివారు

భక్తులకు దర్శనభాగ్యం కల్పిస్తున్న స్వామివారు

భక్తులకు దర్శనభాగ్యం కల్పిస్తున్న స్వామివారు

టిటిడి ఛైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి దంపతులను ఆశీర్వదిస్తున్న పండితులు

టిటిడి ఛైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి దంపతులను ఆశీర్వదిస్తున్న పండితులు

తిరుమల మాడవీధుల్లో శ్రీవారి పల్లకిసేవ

తిరుమల మాడవీధుల్లో శ్రీవారి పల్లకిసేవ

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో కళాకారుల సందడి

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో కళాకారుల సందడి

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో సాదువుల నృత్యాలు

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో సాదువుల నృత్యాలు

శ్రీవారిని దర్శించుకున్న టిటిడి ఛైర్మన్

శ్రీవారిని దర్శించుకున్న టిటిడి ఛైర్మన్

శ్రీవారి దివ్యదర్శనం

శ్రీవారి దివ్యదర్శనం

కళాకారుల ప్రదర్శన

కళాకారుల ప్రదర్శన

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో గణనాథ వేషధారులు

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో గణనాథ వేషధారులు

శ్రీవారి దర్శనంకోసం వర్షాన్ని కూడా లెక్కచేయని భక్తులు

శ్రీవారి దర్శనంకోసం వర్షాన్ని కూడా లెక్కచేయని భక్తులు

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో  భక్తుల కోలాహలం

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో భక్తుల కోలాహలం

బ్రహ్మోత్సవాల కోసం చేసిన ఏర్పాట్లను  పరిశీలిస్తున్న టిటిడి ఈవో

బ్రహ్మోత్సవాల కోసం చేసిన ఏర్పాట్లను పరిశీలిస్తున్న టిటిడి ఈవో

భక్తులతోో ముచ్చటిస్తున్న టిటిడి ఈవో

భక్తులతోో ముచ్చటిస్తున్న టిటిడి ఈవో

టిటిడి ఈవోతో మాట్లాడుతున్న భక్తుడు

టిటిడి ఈవోతో మాట్లాడుతున్న భక్తుడు

భక్తుల సమస్యలను తెలుసుకుంటున్న సింఘాల్

భక్తుల సమస్యలను తెలుసుకుంటున్న సింఘాల్

మహిళా భక్తులతో మాట్లాడుతున్న ఈవో

మహిళా భక్తులతో మాట్లాడుతున్న ఈవో

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో మహిళా  కళాకారుల ప్రదర్శన

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో మహిళా కళాకారుల ప్రదర్శన

తిరుమల మాడవీధుల్లో భక్తజన సందోహం

తిరుమల మాడవీధుల్లో భక్తజన సందోహం

మహిళా భక్తుల కోలాట ప్రదర్శన

మహిళా భక్తుల కోలాట ప్రదర్శన

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో భక్తజనసందోహం

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో భక్తజనసందోహం

బ్రహ్మోత్సవాల్లో  కళాకారులు

బ్రహ్మోత్సవాల్లో కళాకారులు

పల్లకిలో విహరిస్తూ స్వామివారి దివ్యరూప దర్శనం

పల్లకిలో విహరిస్తూ స్వామివారి దివ్యరూప దర్శనం

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో  కళాకారుల సందడి

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో కళాకారుల సందడి