గోదావరి బోటు ప్రమాద బాధితులను పరామర్శించిన జగన్ (ఫోటోలు)

First Published 16, Sep 2019, 4:03 PM

గొదావరి బోటు ప్రమాద బాధితులను ఏపి ముఖ్యమంత్రి జగన్ పరామర్శించారు. కుటుంబ సభ్యులను  కోల్పోయినవారిని ఓదార్చడంతో పాటు గాయాలతో చికిత్స్ పొందుతున్న వారిని ఓదార్చారు.   

బాధితుల చికిత్స వివరాలను డాక్టర్లను అడిగి  తెలుసుకుంటున్న ముఖ్యమంత్రి

బాధితుల చికిత్స వివరాలను డాక్టర్లను అడిగి తెలుసుకుంటున్న ముఖ్యమంత్రి

కుటుంబ సభ్యులను  కోల్పోయిన బాధితులను ఓదారుస్తున్న జగన్

కుటుంబ సభ్యులను కోల్పోయిన బాధితులను ఓదారుస్తున్న జగన్

బాధిత మహిళను ఓదారుస్తున్న జగన్

బాధిత మహిళను ఓదారుస్తున్న జగన్

ప్రమాదం బాధితులకు దైర్యాన్నిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి

ప్రమాదం బాధితులకు దైర్యాన్నిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి

బోటు ప్రమాద మృతులకు జగన్ నివాళి

బోటు ప్రమాద మృతులకు జగన్ నివాళి

గోదావరి ప్రమాదంతో గాయపడిన బాధితుడికి పరామర్శ

గోదావరి ప్రమాదంతో గాయపడిన బాధితుడికి పరామర్శ

బాధిత మహిళను ఓదారుస్తున్న జగన్

బాధిత మహిళను ఓదారుస్తున్న జగన్

ప్రత్యక్ష సాక్షుల నుండి ప్రమాద ఘటన గురించి తెలుసుకుంటున్న జగన్

ప్రత్యక్ష సాక్షుల నుండి ప్రమాద ఘటన గురించి తెలుసుకుంటున్న జగన్

ప్రమాద ఘటన గురించి తెలుసుకుంటున్న జగన్

ప్రమాద ఘటన గురించి తెలుసుకుంటున్న జగన్

బోటు ప్రమాదంలో గాయపడిన మహిళను ఓదారుస్తున్న సీఎం

బోటు ప్రమాదంలో గాయపడిన మహిళను ఓదారుస్తున్న సీఎం

సీఎంతో తన ఆవేదన గురించి తెలియజేస్తున్న బాధిత  మహిళ

సీఎంతో తన ఆవేదన గురించి తెలియజేస్తున్న బాధిత మహిళ

బాధితుల కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడుతున్న ముుఖ్యమంత్రి

బాధితుల కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడుతున్న ముుఖ్యమంత్రి

గాయపడిన యువకులతో మాట్లాడుతున్న జగన్

గాయపడిన యువకులతో మాట్లాడుతున్న జగన్

బాధితుల మాటలను శ్రద్దగా వింటున్న సీఎం

బాధితుల మాటలను శ్రద్దగా వింటున్న సీఎం

బాధితుల మాటలను శ్రద్దగా వింటున్న సీఎం

బాధితుల మాటలను శ్రద్దగా వింటున్న సీఎం

గాయపడిన వ్యక్తిని ఓదారుస్తున్న సీఎం

గాయపడిన వ్యక్తిని ఓదారుస్తున్న సీఎం

బాధితులను పరామర్శించిన  తెలంగాణ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్

బాధితులను పరామర్శించిన తెలంగాణ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్

బాధితుడిని ఓదారుస్తున్న జగన్

బాధితుడిని ఓదారుస్తున్న జగన్

గాయపడిన వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్న జగన్

గాయపడిన వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్న జగన్

loader