తిరునామం, పంచెకట్టు, పైపంచె... సంప్రదాయ వేషధారణలో శ్రీవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన జగన్ (ఫోటోలు)

First Published 23, Sep 2020, 9:28 PM

కలియుగ దైవమైన వెంకటేశ్వర స్వామి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఏపీ సీఎం జగన్ స్వామివారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించారు. తెలుగు సంప్రదాయం ఉట్టిపడే వేషధారణలో నుదిటన తిరునామం ధరించిన జగన్ శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. 

<p>శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా తిరుమలకు చేరుకున్న సీఎం జగన్&nbsp;</p>

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా తిరుమలకు చేరుకున్న సీఎం జగన్ 

<p>పట్టువస్త్రాలను తీసుకువస్తూ ధ్వజస్తంబానికి మొక్కిన సీఎం జగన్</p>

పట్టువస్త్రాలను తీసుకువస్తూ ధ్వజస్తంబానికి మొక్కిన సీఎం జగన్

<p>పట్టువస్త్రాలను తీసుకువస్తూ ధ్వజస్తంబానికి మొక్కిన సీఎం జగన్</p>

పట్టువస్త్రాలను తీసుకువస్తూ ధ్వజస్తంబానికి మొక్కిన సీఎం జగన్

<p>శ్రీవారికి పట్టువస్త్రాలు తీసుకువెళుతున్న సీఎం జగన్</p>

శ్రీవారికి పట్టువస్త్రాలు తీసుకువెళుతున్న సీఎం జగన్

<p>శ్రీవారి ఆలయంలో సీఎం జగన్&nbsp;</p>

శ్రీవారి ఆలయంలో సీఎం జగన్ 

<p>స్వామివారికి సీఎం జగన్ సాష్టాంగ నమస్కారం &nbsp;</p>

స్వామివారికి సీఎం జగన్ సాష్టాంగ నమస్కారం  

<p>శ్రీవారికి పట్టువస్త్రాలు తీసుకువెళుతున్న సీఎం జగన్</p>

శ్రీవారికి పట్టువస్త్రాలు తీసుకువెళుతున్న సీఎం జగన్

<p>పట్టువస్త్రాలను తీసుకెళ్లేముందు జగన్ ను రెడీ చేస్తున్న అర్చకులు</p>

పట్టువస్త్రాలను తీసుకెళ్లేముందు జగన్ ను రెడీ చేస్తున్న అర్చకులు

<p>సీఎం జగన్ కు శాలువా కప్పుతున్న టిటిడి ఛైర్మన్</p>

సీఎం జగన్ కు శాలువా కప్పుతున్న టిటిడి ఛైర్మన్

<p>శ్రీవారి పట్టువస్త్రాలతో సీఎం జగన్ &nbsp;&nbsp;</p>

శ్రీవారి పట్టువస్త్రాలతో సీఎం జగన్   

<p>స్వామివారికి సీఎం జగన్ సాష్టాంగ నమస్కాారం</p>

స్వామివారికి సీఎం జగన్ సాష్టాంగ నమస్కాారం

<p>సీఎం జగన్ తలకు శాలువా చుడుతున్న అర్చకులు</p>

సీఎం జగన్ తలకు శాలువా చుడుతున్న అర్చకులు

<p>ముఖ్యమంత్రి తలపై శ్రీవారి పట్టువస్త్రాలు పెడుతున్న టిటిడి ఛైర్మన్, ఈవో</p>

ముఖ్యమంత్రి తలపై శ్రీవారి పట్టువస్త్రాలు పెడుతున్న టిటిడి ఛైర్మన్, ఈవో

<p>శ్రీవారికి పట్టువస్త్రాలు తీసుకువెళుతున్న సీఎం జగన్</p>

శ్రీవారికి పట్టువస్త్రాలు తీసుకువెళుతున్న సీఎం జగన్

<p>సీఎం జగన్ ను బ్రహ్మోత్సవాల కోసం తయారు చేస్తున్న అర్చకులు</p>

సీఎం జగన్ ను బ్రహ్మోత్సవాల కోసం తయారు చేస్తున్న అర్చకులు

<p>శ్రీవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించే ముందు జగన్ &nbsp;</p>

శ్రీవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించే ముందు జగన్  

<p>శ్రీవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించే ముందు జగన్ &nbsp;</p>

శ్రీవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించే ముందు జగన్  

<p>శ్రీవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించే ముందు జగన్ ను తయారుచేస్తున్న అర్చకులు&nbsp;</p>

శ్రీవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించే ముందు జగన్ ను తయారుచేస్తున్న అర్చకులు 

<p>శ్రీవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించే ముందు జగన్ ను తయారుచేస్తున్న అర్చకులు&nbsp;</p>

శ్రీవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించే ముందు జగన్ ను తయారుచేస్తున్న అర్చకులు 

<p>అచ్చ తెలుగు సంప్రదాయ దుస్తుల్లో తిరుమలకు సీఎం జగన్&nbsp;</p>

అచ్చ తెలుగు సంప్రదాయ దుస్తుల్లో తిరుమలకు సీఎం జగన్ 

loader