అనంతలో కంటి వెలుగును ప్రారంభించిన సీఎం జగన్

First Published 10, Oct 2019, 5:23 PM

అనంతలో కంటి వెలుగును ప్రారంభించిన సీఎం జగన్

వైఎస్ఆర్ విగ్రహం వద్ద జ్యోతి ప్రజ్వలన చేస్తున్న సీఎం జగన్

వైఎస్ఆర్ విగ్రహం వద్ద జ్యోతి ప్రజ్వలన చేస్తున్న సీఎం జగన్

కంటి వెలుగు సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ తిలకిస్తున్న జగన్

కంటి వెలుగు సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ తిలకిస్తున్న జగన్

సీఎం జగన్ ను సన్మానిస్తున్న ప్రజా ప్రతినిధులు

సీఎం జగన్ ను సన్మానిస్తున్న ప్రజా ప్రతినిధులు

కంటి వెలుగు ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా  ఏర్పాటు చేసిన సభకు హాజరైన జనం

కంటి వెలుగు ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభకు హాజరైన జనం

కంటి వెలుగు ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా విద్యార్థులతో జగన్ సెల్పీ

కంటి వెలుగు ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా విద్యార్థులతో జగన్ సెల్పీ

కంటి వెలుగు కార్యక్రమం సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభ వేదికపై సీఎం జగన్ తో పాటు పలువురు

కంటి వెలుగు కార్యక్రమం సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభ వేదికపై సీఎం జగన్ తో పాటు పలువురు

సీఎం జగన్ కు వినతిపత్రం అందిస్తున్న  వికలాంగుడు

సీఎం జగన్ కు వినతిపత్రం అందిస్తున్న వికలాంగుడు

చిన్నారితో మాట్లాడుతున్న సీఎం జగన్

చిన్నారితో మాట్లాడుతున్న సీఎం జగన్

కంటి వెలుగు కార్యక్రమంలో వైద్యులతో మాట్లాడుతున్న సీఎం జగన్

కంటి వెలుగు కార్యక్రమంలో వైద్యులతో మాట్లాడుతున్న సీఎం జగన్

విద్యార్థులకు కంటి వెలుగు పరీక్షల కార్యక్రమాన్ని పరిశీలిస్తున్న సీఎం జగన్

విద్యార్థులకు కంటి వెలుగు పరీక్షల కార్యక్రమాన్ని పరిశీలిస్తున్న సీఎం జగన్

సీఎం జగన్ ను సన్మానిస్తున్న ప్రజా ప్రతినిధులు

సీఎం జగన్ ను సన్మానిస్తున్న ప్రజా ప్రతినిధులు

కంటి వెలుగు ప్రారంభసూచికంగా బెలూన్లు ఎగురవేస్తున్న సీఎం జగన్

కంటి వెలుగు ప్రారంభసూచికంగా బెలూన్లు ఎగురవేస్తున్న సీఎం జగన్

కంటి వెలుగు ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో సీఎం జగన్ ప్రసంగం

కంటి వెలుగు ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో సీఎం జగన్ ప్రసంగం

చిన్నారుల కంటి పరీక్షల సమయంలో వారితో మాట్లాడుతున్న సీఎం జగన్

చిన్నారుల కంటి పరీక్షల సమయంలో వారితో మాట్లాడుతున్న సీఎం జగన్

కంటి వెలుగు ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తున్న జగన్

కంటి వెలుగు ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తున్న జగన్

కంటి వెలుగుకు హాజరైన విద్యార్థులు

కంటి వెలుగుకు హాజరైన విద్యార్థులు

వైఎస్ఆర్ విగ్రహనికి పూలమాలవేసి శ్రద్దాంజలి ఘటిస్తున్న సీఎం జగన్

వైఎస్ఆర్ విగ్రహనికి పూలమాలవేసి శ్రద్దాంజలి ఘటిస్తున్న సీఎం జగన్

కంటి వెలుగు కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతున్న సీఎం జగన్

కంటి వెలుగు కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతున్న సీఎం జగన్

కంటి పరీక్షల కోసం వచ్చిన చిన్నారితో జగన్

కంటి పరీక్షల కోసం వచ్చిన చిన్నారితో జగన్