చిన్న పిల్లాడిని ఎలా కొడుతున్నాడో చూడండి..ఇలాంటి తండ్రిని ఏం చేసిన పాపం లేదు

First Published 31, Jan 2018, 2:32 PM IST
father harassment
Highlights
  • చిన్న పిల్లాడిని ఎలా కొడుతున్నాడో చూడండి..
  • ఇలాంటి తండ్రిని ఏం చేసిన పాపం లేదు 
  • వీడు కన్న తండ్రి కాదు, కసాయి తండ్రి

loader