ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో పాపను ముద్దాడిన జగన్ (ఫొటోలు)

First Published 9, Aug 2018, 10:57 AM IST

ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో పాపను ముద్దాడిన జగన్ (ఫొటోలు)

Praja Sankalpa Yatra

Praja Sankalpa Yatra

Praja Sankalpa Yatra

Praja Sankalpa Yatra

Praja Sankalpa Yatra

Praja Sankalpa Yatra

Praja Sankalpa Yatra

Praja Sankalpa Yatra

Praja Sankalpa Yatra

Praja Sankalpa Yatra

Praja Sankalpa Yatra

Praja Sankalpa Yatra

Praja Sankalpa Yatra

Praja Sankalpa Yatra

Praja Sankalpa Yatra

Praja Sankalpa Yatra

loader