ఒలింపిక్ డే ర‌న్‌ను ప్రారంభించిన : వైఎస్ జగన్ (ఫోటో గ్యాలరీ)

First Published 23, Jun 2018, 11:14 AM IST

ఒలింపిక్ డే ర‌న్‌ను ప్రారంభించిన : వైఎస్ జగన్  (ఫోటో గ్యాలరీ)

Jagan launches Olymic day run

Jagan launches Olymic day run

Jagan launches Olymic day run

Jagan launches Olymic day run

Jagan launches Olymic day run

Jagan launches Olymic day run

Jagan launches Olymic day run

Jagan launches Olymic day run

Jagan launches Olymic day run

Jagan launches Olymic day run

Jagan launches Olymic day run

Jagan launches Olymic day run

loader