తెలంగాణ భవన్ వద్ద హర్షాతిరేకాలు (ఫొటోలు)

First Published Dec 12, 2018, 2:46 PM IST

తెలంగాణ భవన్ వద్ద హర్షాతిరేకాలు (ఫొటోలు)