అమరవీరుల స్థూపానికి నివాళులర్పించిన పరిపూర్ణానంద (ఫోటోలు)

First Published 25, Oct 2018, 8:39 PM IST

అమరవీరుల స్థూపానికి నివాళులర్పించిన పరిపూర్ణానంద (ఫోటోలు)

paripurnananda

paripurnananda

paripurnananda

paripurnananda

paripurnananda

paripurnananda

paripurnananda

paripurnananda

paripurnananda

paripurnananda

loader