'ఎల్ రమణ సమక్షంలో టీడీపిలోకి కూకట్ పల్లి దళిత ఐక్య వేదిక సభ్యులు (ఫొటోలు)

First Published Nov 1, 2018, 4:41 PM IST

'ఎల్ రమణ సమక్షంలో టీడీపిలోకి కూకట్ పల్లి దళిత ఐక్య వేదిక సభ్యులు