ముఖ్యమంత్రి కేసిఆర్ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ దర్శనం చేసుకున్న ఫోటోలు

First Published 28, Jun 2018, 6:44 PM IST

ముఖ్యమంత్రి కేసిఆర్ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ దర్శనం చేసుకున్న ఫోటోలు

Kcr 1

Kcr 1

Kcr 2

Kcr 2

Kcr 3

Kcr 3

Kcr 4

Kcr 4

Kcr 5

Kcr 5

Kcr 6

Kcr 6

Kcr 7

Kcr 7

Kcr 8

Kcr 8

Kcr 9

Kcr 9

Kcr 10

Kcr 10

Kcr 11

Kcr 11

Kcr 12

Kcr 12

loader