• Associate Sponsor

  • Associate Sponsor

  • Associate Sponsor

షేర్ షా.. కెప్టెన్ విక్రమ్ బాత్రా: వెన్నుచూపని పోరాటంతో దాయాది దేశానికి వణుకు.. కార్గిల్ యుద్దంలో వీర మరణం..

శత్రువు ఎప్పుడు ఏ వైపు నుంచి దాడి చేస్తాడో తెలియని పరిస్థితుల్లో.. దేశం కోసం ప్రాణాలను లెక్క చేయకుండా పోరాడుతుంటారు సైనికకులు. అలా కార్గిల్ యుద్దంలో వెన్ను చూపకుండా పోరాడి.. వీరమణం పొందినవారిలో కెప్టెన్ విక్రమ్ బాత్రా ఒకరు.