అంబానీ కోడళ్లు... నీతా అంబానీ, టీనా అంబానీ ఒకరితో మరొకరు ఎలా ఉంటారంటే..?

First Published May 21, 2021, 12:33 PM IST

ఇప్పుడు ఈ అంబానీ కోడళ్లు.. నీతా, టీనాలకు మధ్య ఉన్న ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుందో ఓసారి చూద్దాం...