మెడ నల్లగా ఉందా..? ఈ చిట్కాలతో పోగొట్టండి..!

First Published Jun 8, 2021, 1:25 PM IST

చాలా మంది ముఖం మీద చూపించిన శ్రద్ధ.. మెడపై చూపించరు. ఏదైనా క్రీమ్ రాసినా.. ఫేషియల్ చేసినా.. మెడకు కూడా చేయాలి అనే విషయం గుర్తుంచుకోవాలి.