అలాంటివారు రాత్రిపూట అండర్ వేర్ వేసుకోకూడదట..!

First Published Jun 1, 2021, 2:36 PM IST

మనం ధరించే పైదుస్తులకంటే.. లో దుస్తుల్లో ముఖ్యంగా అండర్ వేర్ లో.. ఎక్కువ బ్యాక్టీరియా ఉంటుందట. వాటిని పూర్తి గా శుభ్రం చేయకుండా ధరిస్తే.. ఇతర సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.