వాట్సాప్‌లో రానున్న మరో గొప్ప ఫీచర్.. ఇక మీరు వాటిని పంపే ముందు ఎడిట్ చేయవచ్చు..

First Published Feb 9, 2021, 11:02 AM IST

ఇన్స్టంట్ మెసేజింగ్ యాప్ వాట్సాప్ ఇప్పుడు ఒక కొత్త ఫీచర్‌ను పరీక్షిస్తోంది, దీని సహాయంతో మీరు వీడియోను ఎవరికైనా పంపే ముందు మ్యూట్ చేయవచ్చు. వాట్సాప్  బీటా యూజర్ల కోసం ఈ కొత్త ఫీచర్‌ను విడుదల చేసింది.