జాతకంలో రాహు, కేతు దోషం ఉందా.. ఇలా చేయండి..!

First Published Mar 11, 2021, 1:21 PM IST

ఈ లోపాల నుండి బయటపడటానికి మహా శివరాత్రి రోజున ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు.