నాచుతో బట్టలు.. ఇప్పుడిదే ఫ్యూచర్ ఫ్యాషన్ ట్రెండ్..

First Published May 18, 2021, 1:55 PM IST

ఫ్యాషన్ లో కొత్త ఆవిష్కరణలు, వింత పోకడలు మామూలే... అలాంటిదే ఇప్పుడొక కొత్త ఆవిష్కరణ పురుడుపోసుకుంది. అదే భవిష్యత్తులో నాచుతో త్రీడీ ప్రింటింగ్ బట్టలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.