దాహం తీరడం లేదని.. నీళ్లు ఎక్కువగా తాగుతున్నారా..?

First Published Jun 3, 2021, 2:13 PM IST

పనిలో లేదా ఎత్తైన ప్రదేశంలో ఉన్నప్పుడు, మామూలు కంటే ఎక్కువ నీరు అవసరం. అలా కాకుండా  తరచు నీరు తాగుతున్నా కూడా దాహం వేస్తోంది అంటే మాత్రం.. ఏదో వ్యాధితో బాధపడుతున్నట్లే అర్థం. దాని లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో ఇప్పుడు చూద్దాం...