దొరసాని ఈవెంట్ లో విజయ్ దేవరకొండ (ఫొటోస్)

First Published 8, Jul 2019, 10:46 AM

రాజశేఖర్ కూతురు శివాత్మిక రాజశేఖర్ - విజయ దేవరకొండ తమ్ముడు ఆనంద్ దేవరకొండ జోడిగా నటించిన  'దొరసాని' సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఫొటోస్.  

undefined

రాజశేఖర్ కూతురు శివాత్మిక రాజశేఖర్ - విజయ దేవరకొండ తమ్ముడు ఆనంద్ దేవరకొండ జోడిగా నటించిన  'దొరసాని' సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఫొటోస్.

రాజశేఖర్ కూతురు శివాత్మిక రాజశేఖర్ - విజయ దేవరకొండ తమ్ముడు ఆనంద్ దేవరకొండ జోడిగా నటించిన 'దొరసాని' సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఫొటోస్.

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

loader