అన్నగారి బాక్స్ ఆఫీస్ స్టామినా.. సీనియర్ ఎన్టీఆర్ హిట్స్

First Published 9, Mar 2019, 11:51 AM

ఎన్టీఆర్ కెరీర్ చివరి వరకు బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద మహారాజు లా ఉన్నారు. చివరి సినిమా మేజర్ చంద్రకాంత్ కూడా ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. ఆయన కెరీర్ లో అత్యధిక లాభాలను అందించిన చిత్రాలు. అసలైన షేర్స్. అప్పట్లో ఈ కలెక్షన్స్ ని చూసి బాలీవుడ్ స్టార్స్ కూడా షాక్ అయ్యారు.    

ఎన్టీఆర్ కెరీర్ చివరి వరకు బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద మహారాజు లా ఉన్నారు. చివరి సినిమా మేజర్ చంద్రకాంత్ కూడా ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. ఆయన కెరీర్ లో అత్యధిక లాభాలను అందించిన చిత్రాలు. అసలైన షేర్స్. అప్పట్లో ఈ కలెక్షన్స్ ని చూసి బాలీవుడ్ స్టార్స్ కూడా షాక్ అయ్యారు.

ఎన్టీఆర్ కెరీర్ చివరి వరకు బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద మహారాజు లా ఉన్నారు. చివరి సినిమా మేజర్ చంద్రకాంత్ కూడా ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. ఆయన కెరీర్ లో అత్యధిక లాభాలను అందించిన చిత్రాలు. అసలైన షేర్స్. అప్పట్లో ఈ కలెక్షన్స్ ని చూసి బాలీవుడ్ స్టార్స్ కూడా షాక్ అయ్యారు.

పల్లెటూరి పిల్ల (1950) - 30 లక్షలు (షేర్స్ )

పల్లెటూరి పిల్ల (1950) - 30 లక్షలు (షేర్స్ )

పాతాళ భైరవి 1951 - 50 లక్షలు

పాతాళ భైరవి 1951 - 50 లక్షలు

పెళ్లి చేసి చూడు 1952  - 40 లక్షలు

పెళ్లి చేసి చూడు 1952 - 40 లక్షలు

అగ్గి రాముడు 1954 - 45 లక్షలు

అగ్గి రాముడు 1954 - 45 లక్షలు

మాయ బజార్ 1957 - 1 కోటి.. మొదట అత్యధిక లాభాలను అందించిన సౌత్ సినిమా

మాయ బజార్ 1957 - 1 కోటి.. మొదట అత్యధిక లాభాలను అందించిన సౌత్ సినిమా

శ్రీ వెంకటేశ్వరా మహత్యం 1960- 75లక్షలు

శ్రీ వెంకటేశ్వరా మహత్యం 1960- 75లక్షలు

జగదేక వీరుని కథ 1961 - 90లక్షలు

జగదేక వీరుని కథ 1961 - 90లక్షలు

గుండమ్మ కథ 1962 - 90 లక్షలు

గుండమ్మ కథ 1962 - 90 లక్షలు

లవకుశ 1963 - 1.25కోట్లు

లవకుశ 1963 - 1.25కోట్లు

పాండవ వనవాసం 1964 - 1.15 కోట్లు

పాండవ వనవాసం 1964 - 1.15 కోట్లు

శ్రీ కృష్ణా పాండవీయం 1966 - 1 కోటి

శ్రీ కృష్ణా పాండవీయం 1966 - 1 కోటి

ఉమ్మడి కుటుంబం 1967- 90 లక్షలు

ఉమ్మడి కుటుంబం 1967- 90 లక్షలు

రాము 1968 - 75 లక్షలు

రాము 1968 - 75 లక్షలు

కథానాయకుడు 1969- కోటి

కథానాయకుడు 1969- కోటి

కోడలు దిద్దిన కాపురం  1970 - 75 లక్షలు

కోడలు దిద్దిన కాపురం 1970 - 75 లక్షలు

దేవుడు చేసిన మనుషులు  1973 - 1.35కోట్లు

దేవుడు చేసిన మనుషులు 1973 - 1.35కోట్లు

ఆరాధన 1976 - 1.25 కోట్లు

ఆరాధన 1976 - 1.25 కోట్లు

అడవి రాముడు 1977 - 3.25కోట్లు

అడవి రాముడు 1977 - 3.25కోట్లు

వేటగాడు 1979 - 3 కోట్లు

వేటగాడు 1979 - 3 కోట్లు

బొబ్బిలి పులి 1982 -  3.5 కోట్లు

బొబ్బిలి పులి 1982 - 3.5 కోట్లు

బొబ్బిలి పులి 1982 -  3.5 కోట్లు

బొబ్బిలి పులి 1982 - 3.5 కోట్లు

మేజర్ చంద్రకాంత్ 1993 -  6.5 కోట్లు

మేజర్ చంద్రకాంత్ 1993 - 6.5 కోట్లు