న్యూడ్‌ షోతో రెచ్చిపోయిన తెలుగు హీరోయిన్... రచ్చ చేస్తున్న `రోగ్` బ్యూటీ

First Published 23, Apr 2020, 5:34 PM

పూరి జగన్నాథ్‌ డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన రోగ్ సినిమాతో హీరోయిన్‌గా పరిచయం అయిన భామ ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ. అంతకు ముందే జ్యోతి లక్ష్మీ, సైజ్‌ జీరో సినిమాల్లో స్పెషల్ సాంగ్స్‌ చేసిన ఈ బ్యూటీ పలు టీవీ షోస్‌లోనూ కనిపించింది. సినిమాలతో పాటు పలు మ్యూజిక్‌ వీడియోస్‌లోనూ నటించింది ఈ భామ. అదే సమయంలో పలు బ్రాండ్స్‌కు అంబాసిడర్‌గానూ వ్యవహరిస్తూ రెండు చేతులా సంపాదిస్తోంది. ఇక ఫోటో షూట్‌లతో కుర్రాళ్లకు నిద్రపట్టకుండా చేస్తోంది ఏంజెలా.

<p>(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ</p>

(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ

<p>(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ</p>

(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ

<p>(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ</p>

(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ

<p>(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ</p>

(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ

<p>(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ</p>

(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ

<p>(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ</p>

(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ

<p>(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ</p>

(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ

<p>(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ</p>

(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ

<p>(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ</p>

(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ

<p>(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ</p>

(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ

<p>(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ</p>

(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ

<p>(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ</p>

(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ

<p>(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ</p>

(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ

<p>(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ</p>

(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ

<p>(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ</p>

(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ

<p>(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ</p>

(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ

<p>(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ</p>

(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ

<p>(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ</p>

(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ

<p>(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ</p>

(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ

<p>(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ</p>

(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ

<p>(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ</p>

(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ

<p>(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ</p>

(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ

<p>(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ</p>

(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ

<p>(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ</p>

(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ

<p>(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ</p>

(Photo Credit: Instagram) ఏంజెలా క్రిస్లిజింకీ

loader