రష్మీ నెంబర్‌ 1601అట.. రోజ్‌ తీసుకుంటే పడిపోవడం పక్కా..సుధీర్‌ కొంపముంచబోతున్న విశ్వక్‌సేన్‌!

First Published May 1, 2021, 3:54 PM IST

రోజ్‌ తీసుకున్నవారిలో రష్మీ నెంబర్‌ 1601 అట.. రోజ్‌ తీసుకుంటే పడిపోవడం పక్కా అంటున్నాడు విశ్వక్‌ సేన్‌. చూడబోతుంటే ఈ కుర్ర హీరో సుడిగాలి సుధీర్‌ కొంప ముంచేలా కనిపిస్తున్నాడు.