మంచు విష్ణు రేర్ ఫొటోస్: తండ్రితోనే కాదు.. రాజకీయ నాయకులతో కూడా!

First Published 9, Jul 2019, 6:50 PM

మోహన్ బాబు తనయుడిగా, నట వారసుడిగా మంచు విష్ణు చిత్ర పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టాడు. హీరోగా కొన్ని విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించినా విష్ణు సినీ కెరీర్ అంత సాఫీగా సాగడం లేదు. పడుతూ లేస్తూనే సినిమాలు కోనసాగిస్తున్నాడు. ఫ్యామిలీకి కూడా విష్ణు ఎక్కువ సమయం కేటాయిస్తారు. మోహన్ బాబుకు ఉన్న పరిచయాలతో మంచు విష్ణు రాజకీయ నాయకులతో కూడా మధురమైన అనుభూతులు ఉన్నాయి. 

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

మంచు విష్ణు అరుదైన ఫోటోలు

loader