‘కౌసల్య కృష్ణమూర్తి..క్రికెటర్‌’ షూటింగ్ లాంచ్

First Published 13, Mar 2019, 9:02 PM

డా.రాజేంద్రప్రసాద్‌, ఐశ్వర్యా రాజేష్‌, కార్తీక్‌ రాజు, వెన్నెల కిషోర్‌ ముఖ్య పాత్రల్లో సుడిగాడు వంటి హిట్ సినిమా దర్శకుడు భీమనేని శ్రీనివాసరావు దర్శకత్వంలో  కె.ఎస్‌.రామారావు నిర్మిస్తున్న విభిన్న కథా చిత్రం ‘కౌసల్య కృష్ణమూర్తి..క్రికెటర్‌’. నేడు ఈ సినిమా షూటింగ్ పూజా కార్యక్రమాలతో మొదలైంది. 

డా.రాజేంద్రప్రసాద్‌, ఐశ్వర్యా రాజేష్‌, కార్తీక్‌ రాజు, వెన్నెల కిషోర్‌ ముఖ్య పాత్రల్లో సుడిగాడు వంటి హిట్ సినిమా దర్శకుడు భీమనేని శ్రీనివాసరావు దర్శకత్వంలో  కె.ఎస్‌.రామారావు నిర్మిస్తున్న విభిన్న కథా చిత్రం ‘కౌసల్య కృష్ణమూర్తి..క్రికెటర్‌’. నేడు ఈ సినిమా షూటింగ్ పూజా కార్యక్రమాలతో మొదలైంది.

డా.రాజేంద్రప్రసాద్‌, ఐశ్వర్యా రాజేష్‌, కార్తీక్‌ రాజు, వెన్నెల కిషోర్‌ ముఖ్య పాత్రల్లో సుడిగాడు వంటి హిట్ సినిమా దర్శకుడు భీమనేని శ్రీనివాసరావు దర్శకత్వంలో కె.ఎస్‌.రామారావు నిర్మిస్తున్న విభిన్న కథా చిత్రం ‘కౌసల్య కృష్ణమూర్తి..క్రికెటర్‌’. నేడు ఈ సినిమా షూటింగ్ పూజా కార్యక్రమాలతో మొదలైంది.

‘కౌసల్య కృష్ణమూర్తి..క్రికెటర్‌’ చిత్రం ఓపెనింగ్ స్టిల్స్

‘కౌసల్య కృష్ణమూర్తి..క్రికెటర్‌’ చిత్రం ఓపెనింగ్ స్టిల్స్

‘కౌసల్య కృష్ణమూర్తి..క్రికెటర్‌’ చిత్రం ఓపెనింగ్ స్టిల్స్

‘కౌసల్య కృష్ణమూర్తి..క్రికెటర్‌’ చిత్రం ఓపెనింగ్ స్టిల్స్

‘కౌసల్య కృష్ణమూర్తి..క్రికెటర్‌’ చిత్రం ఓపెనింగ్ స్టిల్స్

‘కౌసల్య కృష్ణమూర్తి..క్రికెటర్‌’ చిత్రం ఓపెనింగ్ స్టిల్స్

‘కౌసల్య కృష్ణమూర్తి..క్రికెటర్‌’ చిత్రం ఓపెనింగ్ స్టిల్స్

‘కౌసల్య కృష్ణమూర్తి..క్రికెటర్‌’ చిత్రం ఓపెనింగ్ స్టిల్స్

‘కౌసల్య కృష్ణమూర్తి..క్రికెటర్‌’ చిత్రం ఓపెనింగ్ స్టిల్స్

‘కౌసల్య కృష్ణమూర్తి..క్రికెటర్‌’ చిత్రం ఓపెనింగ్ స్టిల్స్

‘కౌసల్య కృష్ణమూర్తి..క్రికెటర్‌’ చిత్రం ఓపెనింగ్ స్టిల్స్

‘కౌసల్య కృష్ణమూర్తి..క్రికెటర్‌’ చిత్రం ఓపెనింగ్ స్టిల్స్

‘కౌసల్య కృష్ణమూర్తి..క్రికెటర్‌’ చిత్రం ఓపెనింగ్ స్టిల్స్

‘కౌసల్య కృష్ణమూర్తి..క్రికెటర్‌’ చిత్రం ఓపెనింగ్ స్టిల్స్

‘కౌసల్య కృష్ణమూర్తి..క్రికెటర్‌’ చిత్రం ఓపెనింగ్ స్టిల్స్

‘కౌసల్య కృష్ణమూర్తి..క్రికెటర్‌’ చిత్రం ఓపెనింగ్ స్టిల్స్

‘కౌసల్య కృష్ణమూర్తి..క్రికెటర్‌’ చిత్రం ఓపెనింగ్ స్టిల్స్

‘కౌసల్య కృష్ణమూర్తి..క్రికెటర్‌’ చిత్రం ఓపెనింగ్ స్టిల్స్