సుమక్క కుక్క వీడియో, అనసూయ హాట్ వీడియో... బాధ్యత లేదా అంటూ బూతుపురాణం అందుకున్న హీరో శివాజీ!

First Published Feb 7, 2021, 10:46 AM IST

ఆరు నెలలకోసారి ఆటం బాంబులా పేలుతాడు హీరో శివాజీ. ఏపీకి అన్యాయం జరిగిపోతుంది మొర్రో అంటూ ఏకవరువు పెడతారు. ఆయనకు మెళకువ రాగానే మేలుకోండి యువతా... మీలో చావ లేదా అంటూ విప్లవ గళం అందుకుంటారు.