పెళ్లి విషయంలో ఈ రాశివారి మనసులో ఏముందంటే...

First Published Feb 23, 2021, 1:13 PM IST

ఈ పెళ్లిళ్లను కూడా ఒక్కో రాశివారు ఒక్కోలా చేసుకోవాలని ఆశపడుతుంటారట. వారి ఆలోచనలు అసలు పెళ్లి పై ఎలాంటి ఉంటాయో ఇప్పుడు చూద్దాం..