తుంగభద్ర పుష్కరాల్లో సంప్రదాయ దుస్తుల్లో జగన్ (ఫొటోలు)

First Published 20, Nov 2020, 9:16 PM

తుంగభద్ర పుష్కరాల్లో సంప్రదాయ దుస్తుల్లో జగన్ (ఫొటోలు)

<p>సీఎం జగన్‌కు ఆశీర్వచనం చేస్తున్న వేద పండితులు</p>

సీఎం జగన్‌కు ఆశీర్వచనం చేస్తున్న వేద పండితులు

<p>తుంగభద్రమ్మకు మొక్కుతున్న జగన్</p>

తుంగభద్రమ్మకు మొక్కుతున్న జగన్

<p>ముఖ్యమంత్రిని స్నానఘట్టం వద్దకు తీసుకొస్తున్న వేద పండితులు</p>

ముఖ్యమంత్రిని స్నానఘట్టం వద్దకు తీసుకొస్తున్న వేద పండితులు

<p>సీఎంను ఆశీర్వదిస్తున్న అర్చకులు</p>

సీఎంను ఆశీర్వదిస్తున్న అర్చకులు

<p>తుంగభద్రమ్మకు పట్టువస్త్రాలు సమర్పిస్తున్న జగన్</p>

తుంగభద్రమ్మకు పట్టువస్త్రాలు సమర్పిస్తున్న జగన్

<p>ముఖ్యమంత్రికి స్వాగతం పలుకుతున్న అర్చక &nbsp;స్వాములు</p>

ముఖ్యమంత్రికి స్వాగతం పలుకుతున్న అర్చక  స్వాములు

<p>యాగశాలలో యజ్ఞగుండానికి మొక్కుతున్న జగన్</p>

యాగశాలలో యజ్ఞగుండానికి మొక్కుతున్న జగన్

<p>తుంగభద్ర నదికి పూలు సమర్పిస్తున్న జగన్</p>

తుంగభద్ర నదికి పూలు సమర్పిస్తున్న జగన్

<p>సీఎంను ఆశీర్వదిస్తున్న వేదపండితులు</p>

సీఎంను ఆశీర్వదిస్తున్న వేదపండితులు

<p>నదీ జలాలను తలపై జల్లుకుంటున్న సీఎం జగన్</p>

నదీ జలాలను తలపై జల్లుకుంటున్న సీఎం జగన్

<p>తుంగభద్రమ్మకు జలహారతులు</p>

తుంగభద్రమ్మకు జలహారతులు

<p>దేవతా మూర్తులకు హారతి ఇస్తున్న జగన్</p>

దేవతా మూర్తులకు హారతి ఇస్తున్న జగన్

<p>సీఎంను చూసి కేరింతలు కొడుతున్న జనం</p>

సీఎంను చూసి కేరింతలు కొడుతున్న జనం

<p>యజ్ఞగుండానికి పూర్ణాహుతి సమర్పిస్తున్న సీఎం జగన్</p>

యజ్ఞగుండానికి పూర్ణాహుతి సమర్పిస్తున్న సీఎం జగన్

<p>తుంగభద్రమ్మకు పట్టువస్త్రాలు తీసుకొస్తున్న ముఖ్యమంత్రి</p>

తుంగభద్రమ్మకు పట్టువస్త్రాలు తీసుకొస్తున్న ముఖ్యమంత్రి

<p>ముఖ్యమంత్రి జగన్‌తో అర్చక స్వాముల గ్రూప్ ఫోటో</p>

ముఖ్యమంత్రి జగన్‌తో అర్చక స్వాముల గ్రూప్ ఫోటో

<p>నదికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పిస్తున్న జగన్</p>

నదికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పిస్తున్న జగన్