వైఎస్సార్ వాహనమిత్ర పథకాన్ని ప్రారంభించిన సీఎం జగన్ (ఫోటోలు)

First Published Oct 4, 2019, 7:39 PM IST

వైఎస్సార్ వాహనమిత్ర పథకాన్ని ప్రారంభించిన సీఎం జగన్ (ఫోటోలు)

సీఎంను సత్కరిస్తున్న నేతలు

సీఎంను సత్కరిస్తున్న నేతలు

ప్రజలకు అభివాదం చేస్తున్న సీఎం జగన్

ప్రజలకు అభివాదం చేస్తున్న సీఎం జగన్

మహిళా కార్మికుల సమస్యలు తెలుసుకుంటున్న జగన్

మహిళా కార్మికుల సమస్యలు తెలుసుకుంటున్న జగన్

హెలిప్యాడ్ వద్ద జగన్‌కు స్వాగతం పలుకుతున్న నేతలు

హెలిప్యాడ్ వద్ద జగన్‌కు స్వాగతం పలుకుతున్న నేతలు

వైఎస్సార్ కంటి వెలుగు పథకాన్ని ప్రారంభిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి

వైఎస్సార్ కంటి వెలుగు పథకాన్ని ప్రారంభిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి

కంటి వెలుగు కిట్‌లను ఆవిష్కరిస్తున్న జగన్

కంటి వెలుగు కిట్‌లను ఆవిష్కరిస్తున్న జగన్

డ్రైవర్లకు వాహనమిత్ర చెక్‌ను అందజేస్తున్న జగన్

డ్రైవర్లకు వాహనమిత్ర చెక్‌ను అందజేస్తున్న జగన్

వైఎస్సార్ వాహనమిత్ర పథకాన్ని ప్రారంభిస్తున్న జగన్

వైఎస్సార్ వాహనమిత్ర పథకాన్ని ప్రారంభిస్తున్న జగన్

ఖాకీ డ్రస్సులో ప్రజలకు అభివాదం చేస్తున్న సీఎం

ఖాకీ డ్రస్సులో ప్రజలకు అభివాదం చేస్తున్న సీఎం

ముఖ్యమంత్రికి సమస్యలు చెబుతున్న డ్రైవర్

ముఖ్యమంత్రికి సమస్యలు చెబుతున్న డ్రైవర్

జగన్‌ను గజమాలలో సత్కరిస్తున్న కార్మికులు

జగన్‌ను గజమాలలో సత్కరిస్తున్న కార్మికులు

ముఖ్యమంత్రికి కృతజ్ఞతలు చెబుతున్న డ్రైవర్లు

ముఖ్యమంత్రికి కృతజ్ఞతలు చెబుతున్న డ్రైవర్లు

ఖాకీ చొక్కా తొడుక్కుంటున్న ముఖ్యమంత్రి

ఖాకీ చొక్కా తొడుక్కుంటున్న ముఖ్యమంత్రి

ముఖ్యమంత్రితో వైసీపీ నేత

ముఖ్యమంత్రితో వైసీపీ నేత

ప్రసంగిస్తున్న మంత్రి పేర్ని నాని

ప్రసంగిస్తున్న మంత్రి పేర్ని నాని

జిల్లా కలెక్టర్‌కు సూచనలిస్తున్న సీఎం జగన్

జిల్లా కలెక్టర్‌కు సూచనలిస్తున్న సీఎం జగన్

ముఖ్యమంత్రితో అధికారుల మంతనాలు

ముఖ్యమంత్రితో అధికారుల మంతనాలు

వ్యవసాయ శాఖ స్టాల్‌ను పరిశీలిస్తున్న సీఎం

వ్యవసాయ శాఖ స్టాల్‌ను పరిశీలిస్తున్న సీఎం

గవర్నర్‌కు కూరగాయలు బహూకరిస్తున్న నేతలు, అధికారులు

గవర్నర్‌కు కూరగాయలు బహూకరిస్తున్న నేతలు, అధికారులు

స్టాల్‌ను పరిశీలిస్తున్న గవర్నర్

స్టాల్‌ను పరిశీలిస్తున్న గవర్నర్

పశువులకు పూలు అలంకరిస్తున్న గవర్నర్

పశువులకు పూలు అలంకరిస్తున్న గవర్నర్

స్టాల్‌ను ప్రారంభిస్తున్న గవర్నర్

స్టాల్‌ను ప్రారంభిస్తున్న గవర్నర్

ప్రజలకు అభివాదం చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి

ప్రజలకు అభివాదం చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి

జ్యోతి ప్రజ్వలన చేస్తున్న సీఎం జగన్

జ్యోతి ప్రజ్వలన చేస్తున్న సీఎం జగన్

Today's Poll

మీరు ఎంత మందితో ఆన్ లైన్ గేమ్స్ ఆడడానికి ఇష్టపడుతారు?