శ్రీదేవి మృతిపై సినీ తారల నివాళి

Dearest mankind, please #LetHerRestInPeace 🕯 pic.twitter.com/axHLrIs0lN